GBP w Sawinie

Narodowy Spis Powszechny

Gminna Ewidencja Zabytków
zaktualizowana w roku 2021

Zabytki dzielimy na:

 1. Obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego
 2. Zabytki wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków:
  • architektury i budownictwa
  • parków/ogrodów
  • cmentarzy
  • miejsca pamięci narodowej
  • stanowiska archeologiczne
 3. Zabytki na terenie gminy Sawin wyznaczone przez Wójta Gminy w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
  • architektury i budownictwa, kapliczki i krzyże
  • miejsca pamięci narodowej

1. Obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego

Nr karty Lp. Miejsce położenia Opis zabytku Nr rejestru zabytków Nr działki Własności
1.1 1 Przysiółek Kościół drewniany rzymsko katolicki w Przysiółku p.w. Wszystkich Świętych z 1764r. - w granicach cmentarza kościelnego wraz  z wyposażeniem wnętrza oraz dzwonnica drewniana z pocz. XIX w.

A/81

Dec. WKZKl.V -

7/81/66

37 Parafia Rzymsko-Katolicka pw.
Świętego Rocha w Czułczycach
1.2 2 Czułczyce-
Kolonia
Zespół architektoniczny w Sawinie - kościół rzymsko-katolicki p.w. Przemienienia Pańskiego z lat 1731 - 1740, wraz z wyposażeniem wnętrza, dzwonnica brama z lat 1731 - 1740, przytułek dla starców z 1757 r., mur i drzewostan w obrębie cmentarza kościelnego. A /1 6 4
Dec. PSOZ.IV-
6 7 6 0 /1 5 /9 6
z dnia 23.09.1997r
394, 395,
397, 399
393, 396
prywatna
Skarb Państwa
1.3 3 Sawin Zespół architektoniczny w Sawinie - kościół rzymsko-katolicki p.w. Przemienienia Pańskiego z lat 1731 - 1740, wraz z wyposażeniem wnętrza, dzwonnica brama z lat 1731 - 1740, przytułek dla starców z 1757r., mur i drzewostan w obrębie cmentarza kościelnego.  A/400
dec. WKZ z
24.01.1969
Kl.V-7/130/69
393 i 394 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Sawinie
1.4 4 Czułczyce Kopiec ziemny (mogiła kurhanowa) na polu zwanym „Niewodzinie" we wsi Czułczyce C/67
dec. WKZ z
26.04.1969
KI.V-7/161/69
613 prywatna
1.5 5 Sawin
(Sajczyce)
Grodzisko wczesnośredniowieczne zwane lokalnie „Horodynki" w Sawinie (d. Sajczyce] C/42
dec WKZ z
13.02.1967
Kl.V-7/107/67
2216,2217,
2218, 2211 i
2212
Nadleśnictwo Chełm
1.6 6 Czułczyce-
Kolonia
Grodzisko zw. „Zamczysko" we wsi Czułczyce- Kolonia C/46
dec. WKZ z
03.04.1967
Kl.V~7/163/67
145,146,
14 7 ,1 5 7 /4 ,
412/1,
320/3
prywatna
Skarb Państwa
Gmina Sawin
1.7 7 Czułczyce Cerkiew prawosławna pw. św. Aleksego ob. kościół rzymskokatolicki pw. św. Rocha A /1 6 2 1 26.03.2013 354 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rocha w Czułczycach

 


2. Zabytki wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków:

   Nr
karty  
 Lp   Miejscowość Nr posesji Nazwa zabytku Nr działki Własność Uwagi
2.1.1 1 Bachus (d. Chutcze)   Kapliczka św. Jana

137

142

Prywatna

Skarb Państwa

 
2.1.2   Czułczyce   Cerkiew prawosławna pw. św. Aleksego ob. kościół rzymskokatolicki pw. św. Rocha 354 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rocha w Czułczycach Przeniesiono do rejestru poz. 1.7 GEW
2.1.3   Czułczyce 61 Dom mieszkalny 343 Prywatna Wyłączono zarz. WG nr 49/2018 z 22.08.2018 r.
2.1.4 2 Łukówek   kapliczka 185/2 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Uhrusku  
2.1.5 3 Petryłów 6 Dom mieszkalny 73 Prywatna  
2.1.6 4 Sawin, ul. Brzeska 7 Dom mieszkalny 344 Prywatna  
2.1.7 5 Sawin, ul. Brzeska 17 Dom mieszkalny 349 Prywatna  
2.1.8 6 Sawin, ul. Brzeska 20 (d.22) Dom mieszkalny 403 Prywatna  
2.1.9 7 Sawin, ul. Brzeska 25 (d.23) Dom mieszkalny 356 Prywatna  
2.1.10 8 Sawin, ul. Brzeska 27 (d.25) Dom mieszkalny 357 Prywatna  
2.1.11 9 Sawin, ul. Brzeska 29 (d.27) Dom mieszkalny 358/1 Prywatna  
2.1.12 10 Sawin ul. Brzeska 33 Dom mieszkalny 360 Prywatna  
2.1.13 11 Sawin ul. Chutecka 11 Dom mieszkalny 2230 Prywatna  
2.1.15 13 Sawin ul. Kościelna 2 Dom mieszkalny 557 Dom mieszkalny  
2.1.16 14 Sawin ul. Kościelna 5,7 (d.3,5) Dom mieszkalny 381

382

Prywatna  
2.1.17 15 Sawin ul. Kościelna 13 Dom mieszkalny 388 Prywatna  
2.1.18 16 Sawin ul. Kościelna 18 Dom mieszkalny 573 Prywatna  
2.1.19 17 Sawin ul. Kościelna 22 Dom mieszkalny 575 Prywatna  
2.1.20 18 Sawin ul. Kościelna 26 Dom mieszkalny 578 Prywatna  
2.1.21 19 Sawin ul. Kościelna 39 (d.30) Dom mieszkalny 425 1/3 Prywatna i 2/3 Skarb Państwa  
2.1.22 20 Sawin ul. Rynek 3 Dom mieszkalny 374,375 Prywatna  
2.1.23 21 Sawin ul. Rynek 5 Dom mieszkalny 377 Prywatna  
2.1.24 22 Sawin ul. Rynek 10 Dom mieszkalny 554 Prywatna  
2.1.25 23 Sawin ul. Rynek 11 Dom mieszkalny 553 Prywatna  
2.1.26 2 24 Sawin ul. Ryne 12 Dom mieszkalny 552 Prywatna  
2.1.27 25 Sawin ul. Rynek 14,15 Dom mieszkalny 514,513 Prywatna  
2.1.28 26 Sawin ul. Wygon 5 Kapliczka (św. Jan Nepomucen) 207/1 Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Sawinie  
2.1.29 27 Wólka Petryłowska 18 [d.17] Dom mieszkalny 118/2 Prywatna  

 


Wykaz kart parków/ogrodówków:

 

Nr karty Lp Miejscowość Obiekt Nr działki Właściciel działki
2.2.1 1 Bachus Ogród podworski 1 3 2 /1 ,1 3 2 /2 ,

 

1 3 2 /3 i 1 3 2 /4
Prywatna
2.2.2 2 Bukowa Mała Park podworski 3 0 1 /4 Prywatna
2.2.3 3 Łukówek Piękny Ogród podworski 243 i 2 4 4 /1 Prywatna
2.2.4 4 Łukówek Piękny - Kazimierówka Park podworski 9 2 8 /1 ,9 2 8 /2 ,

 

9 2 8 /3 i 9 2 8 /4
Prywatna

 


Wykaz kart adresowych cmentarzy:

 

vv

Nr karty Lp Miejscowość Obiekt Nr działki Właściciel działki
23.1 1 Bachus Mogiła powstańcza z 1863 r. Teren lasów Nadleśnictwo Chełm
2.32 2 Bukowa Mała Cmentarz ewangelicki 85 85
23.3 3 Bukowa Mała Cmentarz wojenny z I wojny światowej 211 Zbiorcza Szkoła Gminna
2.3.4 4 Bukowa Wielka Cmentarz wojenny z I wojny światowej 538czl Skarbnik Państwa
23.5 5 Chutcze Cmentarz prawosławny 222 Parafia Prawosławna pw. Św. Apostoła i Ewangelisty
          Jana Teologa,22-100 Chełm ul. Sienkiewicza 1
23.6 6 Czułczyce Cmentarz greckokatolicki, d. prawosławny 270 Urząd Wojewódzki
2.3.7 7 Czułczyce Cmentarz prawosławny 416 Parafia Prawosławna pw. Sw. Apostoła i Ewangelisty Jana8Teologa,22-100 Chełm ul. Sienkiewicza 1
23.8 8 Czułczyce-Kolonia Cmentarz wojenny z I wojny światowe 299 Skarb Państwa
23.9 9 Czułczyce Małe Cmentarz ewangelicki 103 Gmina Sawin
23.10 10 Sawin ul. Klitne Cmentarz wojenny [powstańczy), oraz mogiły współczesne Teren lasów Nadleśnictwo Chełm
2.3.11 11 Krobonosz Zbiorowa mogiła wojenna 4/1 Gmina Sawin
23.12 12 Łowcza Cmentarz z I wojny światowej 82 Gmina Sawin
23.13 13 Łukówek Cmentarz prawosławny (przycerkiewny) 724 Parafia Prawosławna pw. Sw. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa,22-100 Chełm ul. Sienkiewicza 1
23.14 14 Łukówek Mogiła żołnierska z 1944 r. Teren lasów Nadleśnictwo Chełm
23.15 15 Łukówek Mogiła żydowska z 1940 r. Teren lasów Nadleśnictwo Chełm
23.16 16 Łukówek Piękny Cmentarz prawosławny 180 Parafia Prawosławna pw. Sw. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa,22-100 Chełm ul. Sienkiewicza 1
23.17 17 Malinówka Cmentarz ewangelicki 107 Gmina Sawin
23.18 18 Petryłów Cmentarz z I wojny światowej 37 Skarb Państwa
2.3.19 19 Sawin Cmentarz żydowski 31 Gmina Sawin
2.320 20 Sawin Cmentarz rzymskokatolicki [dawniej także prawosławny) 288 Skarb Państwa
2321 21 Serniawy-Kolonia Cmentarz ewangelicki 28 Gmina Sawin

 


Wykaz kart miejsc pamięci narodowej:

Nr Lp Miejscowość Obiekt Nr d ziałk i Właściciel działki
2.4.1 1 Sawin Kamień ku czci powstańców 186 r Teren Lasów Państwowych Nadleśnictwo Chełm
2.4.2 2 Sawin Mogiły żołnierzy WP poległych w czasie kampanii wrześniowej 1 939 r. Mogiła 1: por. Żołądkiewicz Władysław, pchor. Natolski Edward Mogiła 2: pchor. Bim Jan Cmentarz rzymskokatolicki w Sawinie Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Sawinie
           

 


Stanowiska archelogiczne:

Nr karty Lp Miejscowości obręb AZP Nr stanowiska na obszarze Nr stanowiska w miejscowości dodatkowe informacje
2.5.1 1 Aleksandrówka Aleksandrówka Kolonia 75-88 33 1  
2 Aleksandrówka Aleksandrówka Kolonia 7 5 - 8 8 34 2  
3 Aleksandrówka Aleksandrówka Kolonia 7 5 - 8 8 39 3
4 Aleksandrówka Aleksandrówka Kolonia 7 5 - 8 8 40 4
5 Aleksandrówka Aleksandrówka Kolonia 7 5 - 8 8 41 5

 

Referat Komunalny (RFK)

Kierownik Referatu (RFK)

-

tel. (82)
fax: (82) 545 97 14
e-mail:


Stanowisko ds. gospodarki komunalnej (RRK)

Elżbieta Wójcicka

tel. (82) 545 97 11
fax: (82) 545 97 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ludność Gminy Sawin 2020 r.

    Gmina Sawin składa się z 27 miejscowości, skupionych w 19 sołectwach, o powierzchni 190 km2. Społeczność gminy liczy 5485 mieszkańców, w tym 2122 mieszka w Sawinie.. Wskaźnik gęstości zaludnienia dla Gminy Sawin wynosi 29 osób na 1 km2. Poniższa tabela przedstawia wykaz miejscowości Gminy Sawin wraz z liczbą mieszkańców.

Wykaz miejscowości oraz ich stan liczbowy mieszkańców
na dzień
31 grudnia 2020 r.

Lp.

Nazwa miejscowości

Liczba mieszkańców

Tendencja w stosunku do roku poprzedniego

1.

Aleksandrówka

56

 

2.

Bachus

157

▼  -2

3.

Bukowa Mała

174

▼  -1

4.

Bukowa Wielka

447

▼  -6

5.

Chutcze

184

▼  -2

6.

Czułczyce

355

▼  -2

7.

Czułczyce-Kolonia

240

▼  -2

8.

Czułczyce Małe

74

▼  -2

9.

Hredków

41

▼  -2

10.

Jagodne

115

▲ +5

11.

Krobonosz

134

▲ +1

12.

Krobonosz-Kolonia

45

▼  -2

13.

Łowcza

88

14.

Łowcza-Kolonia

85

▼ -2

15.

Łukówek

281

▼ -3

16.

Malinówka

74

▼ -3

17.

Petryłów

92

▼ -8

18.

Podpakule

72

19.

Przysiółek

38

20.

Radzanów

62

21.

Sajczyce

191

▼ -6

22.

Sawin

2122

▼ -9

23.

Serniawy

94

▼ -4

24.

Serniawy-Kolonia

22

25.

Średni Łan

53

▼ -1

26.

Tomaszówka

79

27.

Wólka Petryłowska

110

▼ -3

 

Ogółem

5485

▼ -54

 

 

Stan liczbowy mieszkańców gminy Sawin

Lp.

Na dzień

Rok

Liczba mieszkańców

1.

31 grudnia

2000

6248

2.

31 grudnia

2001

6222

3.

31 grudnia

2002

6171

4.

31 grudnia

2003

6123

5.

31 grudnia

2004

6050

6.

31 grudnia

2005

6004

7.

31 grudnia

2006

5964

8.

31 grudnia

2007

5951

9.

31 grudnia

2008

5930

10.

31 grudnia

2009

5880

11.

31 grudnia

2010

5860

12.

31 grudnia

2011

5859

13.

31 grudnia

2012

5801

14.

31 grudnia

2013

5778

15.

31 grudnia

2014

5778

16.

31 grudnia

2015

5762

17.

31 grudnia

2016

5733

18.

31 grudnia

2017

5670

19.

31 grudnia

2018

5585

20.

31 grudnia

2019

5539

21.

31 grudnia

2020

5485

 

Wykaz ulic w Sawinie:

 • ul. Bohaterów Powst. Styczniowego
 • ul. Brzeska
 • ul. Brzezina
 • ul. Chełmska
 • ul. Chutecka
 • ul. Kątek
 • ul. Klitne
 • ul. Kościelna
 • ul. Koziogórska
 • ul. Krótka
 • ul. Kwiatowa
 • ul. Laski
 • ul. Lipowa
 • ul. Lubelska
 • ul. Łączna
 • ul. Nadrzeczna
 • ul. Nowoprojektowana
 • ul. Objazdowa
 • ul. Obłonie
 • ul. Ogrodowa
 • ul. Osowiec
 • ul. Pod Borkiem
 • ul. Podchylinie
 • ul. Podgrabowa
 • ul. Polna
 • ul. Przechodnia
 • ul. Rynek
 • ul. Salnicze
 • ul. Spacerowa
 • ul. Spokojna
 • ul. Stodoły
 • ul. Topolowa
 • ul. Wspólna
 • ul. Wygon
 • ul. Zastawie
 • ul. Zielona

 

 

Ludność Gminy Sawin 2019 r.

    Gmina Sawin składa się z 27 miejscowości, skupionych w 19 sołectwach, o powierzchni 190 km2. Społeczność gminy liczy 5539 mieszkańców, w tym 2131 mieszka w Sawinie.. Wskaźnik gęstości zaludnienia dla Gminy Sawin wynosi 25 osób na 1 km2. Poniższa tabela przedstawia wykaz miejscowości Gminy Sawin wraz z liczbą mieszkańców.

Wykaz miejscowości oraz ich stan liczbowy mieszkańców
na dzień
31 grudnia 2019 r.

Lp.

Nazwa miejscowości

Liczba mieszkańców

Tendencja w stosunku do roku poprzedniego

1.

Aleksandrówka

56

 ▼ -3

2.

Bachus

159

3.

Bukowa Mała

175

▼  -3

4.

Bukowa Wielka

453

▼  -4

5.

Chutcze

186

▼  -1

6.

Czułczyce

357

▼  -9

7.

Czułczyce-Kolonia

242

▲ +3

8.

Czułczyce Małe

76

▼  -1

9.

Hredków

43

10.

Jagodne

110

▲ +1

11.

Krobonosz

133

▼ -1

12.

Krobonosz-Kolonia

47

▲ +1

13.

Łowcza

88

14.

Łowcza-Kolonia

87

▼ -3

15.

Łukówek

284

▼ -12

16.

Malinówka

77

▲ +2

17.

Petryłów

100

▼ -5

18.

Podpakule

72

19.

Przysiółek

38

▼ -1

20.

Radzanów

62

▲ +2

21.

Sajczyce

197

▲ +4

22.

Sawin

2131

▼ -16

23.

Serniawy

98

▼ -1

24.

Serniawy-Kolonia

22

▼ -1

25.

Średni Łan

54

▲ +3

26.

Tomaszówka

79

▼ -5

27.

Wólka Petryłowska

113

▲ +4

 

Ogółem

5539

▼ -46

 

 

Stan liczbowy mieszkańców gminy Sawin

Lp.

Na dzień

Rok

Liczba mieszkańców

1.

31 grudnia

2000

6248

2.

31 grudnia

2001

6222

3.

31 grudnia

2002

6171

4.

31 grudnia

2003

6123

5.

31 grudnia

2004

6050

6.

31 grudnia

2005

6004

7.

31 grudnia

2006

5964

8.

31 grudnia

2007

5951

9.

31 grudnia

2008

5930

10.

31 grudnia

2009

5880

11.

31 grudnia

2010

5860

12.

31 grudnia

2011

5859

13.

31 grudnia

2012

5801

14.

31 grudnia

2013

5778

15. 31 grudnia 2014 5778
16. 31 grudnia 2015 5762
17. 31 grudnia 2016 5733
18 31 grudnia 2017 5670
19 31 grudnia 2018 5585
20 31 grudnia 2019 5539

 

Wykaz ulic w Sawinie:

 • ul. Bohaterów Powst. Styczniowego
 • ul. Brzeska
 • ul. Brzezina
 • ul. Chełmska
 • ul. Chutecka
 • ul. Kątek
 • ul. Klitne
 • ul. Kościelna
 • ul. Koziogórska
 • ul. Krótka
 • ul. Kwiatowa
 • ul. Laski
 • ul. Lipowa
 • ul. Lubelska
 • ul. Łączna
 • ul. Nadrzeczna
 • ul. Nowoprojektowana
 • ul. Objazdowa
 • ul. Obłonie
 • ul. Ogrodowa
 • ul. Osowiec
 • ul. Pod Borkiem
 • ul. Podchylinie
 • ul. Podgrabowa
 • ul. Polna
 • ul. Przechodnia
 • ul. Rynek
 • ul. Salnicze
 • ul. Spacerowa
 • ul. Spokojna
 • ul. Stodoły
 • ul. Topolowa
 • ul. Wspólna
 • ul. Wygon
 • ul. Zastawie
 • ul. Zielona

 

 

Złóż skargę, wniosek lub petycję

Skargi, wnioski i petycje w Urzędzie Gminy w Sawinie przy ul. Chuteckiej 12 przyjmuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.


Skargę lub wniosek możesz:

 • przesłać listownie na adres:
  Urząd Gminy Sawin
  ul. Chutecka 12
  22-107 Sawin
  (z dopiskiem)Komisja Skarg, Wniosków i Petycji;
 • doręczyć osobiście do Sekretariatu w Urzędzie Gminy w Sawinie (pokój Nr 109) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu;
 • przesłać faksem pod numer (82) 567 30 12;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pamiętaj!

Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania. Skarg i wniosków nie przyjmujemy telefonicznie.

Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.


Podstawa prawna skarg i wniosków

 • Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46)

Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiotów, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.


Petycję możesz:

 • przesłać listownie na adres:
  Urząd Gminy Sawin
  ul. Chutecka 12
  22-107 Sawin
  (z dopiskiem)Komisja Skarg, Wniosków i Petycji;
 • doręczyć osobiście do Sekretariatu w Urzędzie Gminy w Sawinie (pokój Nr 109) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu;
 • przesłać faksem pod numer (82) 567 30 12;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pamiętaj!

Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała imienia i nazwiska oraz adresu składającego, to pozostawimy ją bez rozpatrzenia. Musisz wyrazić zgodę na upublicznienie swojej petycji.

Na rozpatrzenie petycji mamy nie więcej niż 3 miesiące od dnia wpływu pisma. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

Podstawa prawna petycji

 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870)

Inspektor Ochrony Danych (OD)

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Łukasz Kalinowski

tel. 575 002 192
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Nieodpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2019 r. na terenie Powiatu Chełmskiego ponownie będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna

Dla kogo? Uwaga zmiana!

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.


Harmonogram dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej


2019 Punkt 1
Organizacja Pozarządowa
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Punkt 2
Organizacja Pozarządowa
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Punkt 3
Radca Prawny/Adwokat
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Poniedziałek Starostwo Powiatowe
w Chełmie
Plac Niepodległości 1
8:00-12:00
Urząd Gminy Dubienka
ul. 3 Maja 6
9:30-13:30
Urząd Gminy Leśniowice
Leśniowice 21a
10:00-14:00
Wtorek Starostwo Powiatowe
w Chełmie
Plac Niepodległości 1
8:00-12:00
Urząd Gminy w Dorohusku
ul. Niepodległości 50
9:30-13:30
Miejski Ośrodek Kultury
„Dworek” w Rejowcu
Fabrycznym
ul. Lubelska 24a
13:00-17:00
Środa Starostwo Powiatowe
w Chełmie
Plac Niepodległości 1
8:00-12:00
Urząd Gminy Wojsławice
ul. Rynek 30
7:30-11:30
Gminna Biblioteka Publiczna
w Rejowcu
ul. Zwierzyńskiego 8c
9:00-13:00
Czwartek Starostwo Powiatowe
w Chełmie
Plac Niepodległości 1
8:00-12:00
Urząd Gminy Białopole
ul. Chełmska 1
8:30-12:30
Biblioteka Publiczna
w Siedliszczu
ul. Szpitalna 15a
9:00-13:00
Piątek Starostwo Powiatowe
w Chełmie
Plac Niepodległości 1
7:00-11:00
Urząd Gminy Żmudź
ul. Kasztanowa 22
11:15-15:15
Urząd Gminy Wierzbica
ul. Włodawska 1
8:00-12:00

Organizacja Pozarządowa: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”w Lublinie.

Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można umówić:

telefonicznie, dzwoniąc  pod numer telefonu: 82 562 75 07 (rejestracja telefoniczna w godzinach pracy Urzędu 7:30-15:30)

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację (dostępną od 2020 r.).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy;
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawa cywilnego;
 • spraw karnych;
 • spraw administracyjnych;
 • ubezpieczenia społecznego;
 • spraw rodzinnych;
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Dzienny Dom "Senior+""PRZYSTAŃ"

p.o. Kierownika:  Karolina Kaszczuk
22-107 Sawin
ul. Chełmska 5
tel. 500 653 408

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

BIP przystan.bip.lubelskie.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek  7.30  - 15.30
Wtorek           7.30  - 15.30
Środa             7.30  - 15.30
Czwartek       7.30 - 15.30
Piątek             7.30  - 15.30
 

Opieka nad miejscami pamięci

W okresie od 03.09.2018 r. do 30.11.2018 r. Gmina Sawin realizuje zadanie „Wzmocnienie świadomości i postaw patriotycznych w ramach opieki nad miejscami pamięci na terenie Gminy Sawin” dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju.

W czasie realizacji zadania wykonano na cmentarzach, mogiłach i grobach wojennych prace polegające na: uporządkowaniu terenu, naprawie i malowaniu ogrodzeń, wykonaniu i montażu tablic informacyjnych, renowacji mogiły i grobów (6 miejsc). Upamiętniono ofiary działań wojennych i powstańczych w miejscach ich pochówku poprzez złożenie wieńców i wiązanek oraz zapalenie zniczy. W realizacji zdania współuczestniczyli członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Koło Gminne w Sawinie oraz dzieci, młodzież, nauczyciele: Zespołu Szkół w Sawinie, Szkoły Podstawowej w Bukowie Wielkiej, Szkoły Podstawowej w Czułczycach, Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej.

Wykonanie powyższego zadania przyczyniło się do zwiększenia świadomości historycznej oraz postaw patriotycznych wśród dzieci, młodzieży jak również osób dorosłych z terenu gminy Sawin.

 

 

Radca prawny (RP)

Radca prawny (RP)

Piotr Mroczkowski

tel. (82) 567 30 12
fax: (82) 545 97 14
e-mail: -

Stanowisko ds. obywatelskich (SO)

Seweryn Misiura (pok. 104) 
tel. (082) 567 30 12 wew. 15
fax (082) 567 30 12 wew. 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zaproszenie na XX sesję Rady Gminy Sawin

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XX sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 10 listopada 2016 r. (czwartek) o godz. 11:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin.

Czytaj więcej...

Zastępca Wójta Gminy Sawin

Zbigniew Raźniewski

tel. (82) 545 97 12
fax: (82) 545 97 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 
 1. W czasie nieobecności Wójta lub niemożności wykonywania przez niego swej funkcji, jego zadania i kompetencje wykonuje Zastępca Wójta.
 2. Zastępca Wójta wykonuje zadania zgodnie z przydzielonym zakresem czynności, udzielonym upoważnieniem i poleceniami Wójta.
 3. Do zadań ogólnych Zastępcy Wójta należy:

  1) bieżące zaznajamianie się z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi zajmowanego stanowiska;
  2) posiadanie umiejętności właściwego kontaktowania się z mieszkańcami i przedstawicielami innych jednostek administracji;
  3) w sytuacjach wątpliwych lub nierozstrzygniętych normą, prawną korzystanie z wykładni prawa u radcy prawnego jak i od specjalistycznych organów administracji rządowej;
  4) sygnalizowanie zauważonych nieprawidłowości Wójtowi Gminy;
  5) nadzorowanie i koordynowanie zakupu środków rzeczowych i innych wydatków dotyczących Urzędu Gminy;
  6) przestrzeganie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej, prawa pracy, prawa cywilnego;
  7) ścisłe przestrzeganie terminowości załatwiania spraw a także innych przepisów k.p.a.;
  8) prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.

 4. Do zadań merytorycznych Zastępcy Wójta w szczególności należy:

  1) wykonywanie zadań i kompetencji w zakresie określonym przez Wójta;
  2) podejmowanie czynności Wójta i kierownika urzędu podczas nieobecności Wójta oraz w okresie niemożności pełnienia przez Wójta obowiązków z innych przyczyn;
  3) wykonywanie czynności z zakresu kontroli zarządczej;
  4) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta;
  5) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
  6) nadzór nad ochroną i ubezpieczeniem mienia gminnego oraz nad utrzymywaniem porządku i czystości w budynku urzędu oraz na posesji;
  7) reprezentowanie Gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Wójtem;
  8) prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez masowych, artystycznych i rozrywkowych, zgromadzeń i zbiórek publicznych;
  9) koordynowanie polityki informacyjnej Gminy w środkach masowego przekazu oraz mediach społecznościowych;
  10) kontakt z mediami;
  11) reagowanie i udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową dotyczącą działalności Wójta;
  12) wnioskowanie o odznaczanie, powoływanie, awansowanie, nagradzanie, karanie, odwoływanie, zwalnianie, o przeprowadzenie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz opiniowanie pracy pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy;
  13) przygotowywanie wniosków o utworzenie, zmianę, przekształcenie i likwidację gminnych jednostek organizacyjnych;
  14) nadzór nad wykonywaniem przez gminę zadań z zakresu oświaty, kultury, sportu,n promocji gminy i spraw społecznych;
  15) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad referatami funkcjonującymi w Urzędzie Gminy Sawin, działalnością jednostek organizacyjnych gminy, a w szczególności: GOPS, Świetlicy Socjoterapeutycznej, GOK.

 

 

Klub Sportowy Sawena Sawin

Informacje podstawowe: 

Adres: ul. Chełmska 5, 22-107 Sawin 

Data wpisu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonej prze Starostę Chełmskiego: 21 lutego 2005 r. 

Teren działania: województwo lubelskie

Zarząd:

 • Jacek Oliferuk – Prezes

 • Władysław Wachulski – Wiceprezes

 • Michal Niemiec – Wiceprezes

 • Łukasz Dyczkowski – Skarbnik

 • Andrzej Łubkowski – Sekretarz

Przedmiotowa działalność: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć treningowych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w sekcji piłki nożnej i udział w rozgrywkach ligowych w różnych kategoriach wiekowych.

 

Realizowane działania  w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w trybie powierzenia realizacji przez Gminę Sawin.

 

Rok 2014

Otrzymana dotacja: 50 tys. zł

Zakres działań: prowadzenie zajęć szkoleniowych, udział w rundzie wiosennej i jesiennej rozgrywek sezonu.

Termin realizacji: marzec – grudzień 2014 r.  

Uczestnicy: dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach, średnich, studiująca, pracująca.

Zakładane rezultaty: poprawa sprawności fizycznej uczestników, oddziaływanie wychowawcze poprzez sport, stworzenie możliwości właściwego spędzania czasu wolnego. 

Kwota rozliczona zadania: 49874,22 zł

 

Rok 2015

Otrzymana dotacja: 50 tys. zł

Zakres działań: prowadzenie zajęć szkoleniowych, udział w rundzie wiosennej i jesiennej rozgrywek sezonu.

Termin realizacji: marzec – grudzień 2015 r.  

Uczestnicy: dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach, średnich, studiująca, pracująca.

Zakładane rezultaty: poprawa sprawności fizycznej uczestników, oddziaływanie wychowawcze poprzez sport, stworzenie możliwości właściwego spędzania czasu wolnego. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sawin

Informacja dotycząca opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sawin

Gmina Sawin w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu uzyskała dotację w wysokości 85% kosztów projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sawin”.

Głównym celem projektu jest opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sawin”. Realizacja projektu umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w Gminie Sawin. Dodatkowo analizie zostanie poddana gospodarka energetyczna Gminy. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.

Wykonawcą Planu dla Gminy Sawin jest firma Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna; ul. Gdańska 76; 85-021 Bydgoszcz; www.pgksa.pl 

Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

„Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

 

Załączniki do pobrania:

 1. Odezwa do mieszkańców
 2. Ankieta dla społeczeństwa
 3. Ankieta dla przedsiębiorców

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel. (82) 567 30 12
fax. (82) 545 97 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Dostepność

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Planowane wyłączenia

Zamieszczono w związku z przesłaną petycją.

Publikacje do pobrania

Program Czyste Powietrze

Odbiór odpadów

--------------------------------------

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Wycinka drzew

Logo Gminy Sawin

logo euroregion bug

Obrady Rady Gminy

Legislacja

Informacja przestrzenna

Aktualnie na stronie...

Odwiedza nas 2911 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik od 22.08.2008 r.

10376420
DzisiajDzisiaj3470
WczorajWczoraj5753
TydzieńTydzień31027
MiesiącMiesiąc103846
WszystkieWszystkie10376420
Twoje IP 3.238.117.56

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+